Pastorie Woonzorg Zieuwent

Woonzorg Zieuwent

Woonzorg Zieuwent is een kleinschalige woon- en zorglocatie waar dag en nacht (24 uur) persoonsgerichte zorg wordt verleend. Ouderen die door hun kwetsbare gezondheid niet meer thuis kunnen wonen, vinden hier een fijne, unieke plek in een omgeving die voor hen vertrouwd en passend is. Zodat zij, in een fase die moeilijk kan zijn, nog kunnen genieten van hun laatste levensjaren.

Belangrijk is dat bewoners zoveel mogelijk zichzelf kunnen blijven. Hun wensen en behoeften staan centraal. Woonzorg Zieuwent sluit zoveel mogelijk aan op het leven dat zij tot dan toe gewend zijn. We nemen niet over wat iemand zelf nog kan kan. Er wordt veel aandacht besteedt aan zaken die er in deze periode toe doen en er is ruimte voor mooie belevenissen die het leven kleur geven. 

Pastorie Woonzorg Zieuwent

Woonzorg Zieuwent biedt bewoners liefdevolle en professionele zorg in een warme en huiselijke omgeving. Onze bewoners worden gezien en gekend door een klein team met vaste gezichten. Wij maken het hen graag naar de zin. De bewoners leven en eten samen, net als in een normaal huishouden. De maaltijden worden, indien gewenst, in de gezamenlijke ruimte (het Koetshuis) genuttigd. Daar vinden ook diverse andere activiteiten plaats waarbij zo nu en dan ook andere inwoners van Zieuwent welkom zijn. 

Waar komt Woonzorg Zieuwent? 

Woonzorg Zieuwent wordt gerealiseerd in de monumentale pastorie en het aangrenzende koetshuis naast de St. Werenfriduskerk in Zieuwent. Vanaf 1 januari wordt het pand grondig verbouwd om ervoor te zorgen dat hier straks mensen met een zorgbehoefte comfortabel en veilig kunnen wonen. In de voormalige pastorie worden dertien wooneenheden gecreëerd. Twee (mogelijk drie) van deze wooneenheden zijn bestemd voor echtparen, waarvan één van beiden zorg nodig heeft. Door het monumentale pand is elke kamer uniek. Het naastgelegen koetshuis wordt een grote centrale huiskamer en kan gesplitst worden in twee aparte recreatieve ruimtes.

Is er behoefte aan een kleinschalig woonzorgcentrum in Zieuwent? 

Uit de rapportage “De Achterhoek zorgt voor morgen” (Lessen uit de Achterhoek in het kader van de tweede ronde Experimenten Bevolkingsdaling), blijkt dat tweederde van de bevolking in de gemeente Oost Gelre ouder is dan 65 jaar. Dat betekent dat de bevolking vergrijst en steeds meer mensen straks zorg nodig hebben.

Daarnaast is in 2010 door dorpsbelangenvereniging Zieuwents Belang onder de inwoners van Zieuwent een onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat er veel draagvlak is binnen de Zieuwentse gemeenschap voor een kleinschalige woonzorgvorm:

 “Ouderen willen graag in hun vertrouwde, beschutte omgeving in Zieuwent blijven wonen en daar verzorgd worden. De bevolking vergrijst en er zullen steeds meer ouderen komen die zorg nodig hebben. Dit was voor de dorpsbelangenvereniging de aanleiding om de mogelijkheden voor kleinschalig wonen binnen het dorp te verkennen.” 

Zieuwents Belang heeft veel werk verzet bij de totstandkoming van Woonzorg Zieuwent en heeft ervoor gezorgd dat de belangen van de inwoners in de plannen zijn vertegenwoordigd. Een afvaardiging van de inwoners heeft dit stokje overgenomen en zal voor en na de opening van Woonzorg Zieuwent een belangrijke rol blijven spelen om het aanbod van het woonzorgcentrum goed te laten aansluiten op de behoeften van de (potentiële) bewoners. 

Pastorie Woonzorg Zieuwent
Voor wie is Woonzorg Zieuwent bedoeld?

Woonzorg Zieuwent is er straks voor mensen met een psychogeriatrische of somatische zorgvraag die een indicatie hebben voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Deze indicatie kan worden aangevraagd bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Met die indicatie kan iemand op de wachtlijst worden geplaatst. (zie vraag: Kunnen geïnteresseerde bewoners zich alvast aanmelden?) Ons aanbod groeit mee met de zorgvraag van de bewoners, zodat mensen de rest van hun leven bij ons kunnen blijven wonen. 

Wie is er verantwoordelijk voor de zorg voor de bewoners? 

De eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg van de bewoners. Om aan de specifieke zorgvragen te voldoen wordt door Woonzorg Zieuwent een Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) ingezet om de huisarts te ondersteunen bij de specifieke zorgvraag die op dat moment gevraagd wordt. Deze samenwerking wordt nog verder uitgewerkt. Daarnaast kunnen alle bewoners gebruik blijven maken van hun eigen zorgaanbieders, zoals de tandarts, fysiotherapeut, ergotherapeut etc.

Hoe wordt de zorg vergoed? 

De zorg wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. Daarbij is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd die door het Centraal Administratiekantoor (CAK) wordt berekend. De huur van de kamer en servicekosten komen voor eigen rekening. Dat bedrag is afhankelijk van de grootte en ligging van de kamer. Gebruik van extra zorg, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie en ergotherapie, wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Uitgangspunt is dat Woonzorg Zieuwent goed betaalbaar is voor de toekomstige bewoners. 

Pastorie Zieuwent
Wanneer gaat Woonzorg Zieuwent open? 

Woonzorg Zieuwent streeft ernaar eind 2021 haar deuren te openen.

Kunnen geïnteresseerde bewoners zich alvast aanmelden?

Mensen met een WLZ-indicatie die geïnteresseerd zijn om straks in Woonzorg Zieuwent te komen wonen, worden na aanmelding vrijblijvend op de wachtlijst geplaatst. Aanmelding voor de wachtlijst is geen garantie voor plaatsing. Voor de opening van het woonzorgcentrum wordt bekeken wie er daadwerkelijk in aanmerking komen voor een kamer. Daarbij wordt gekeken naar een goede mix van bewoners, zodat als groep kan worden samengeleefd, mits daar behoefte aan is. Iedereen die op de wachtlijst staat krijgt voor opening bericht of hij/zij wel of niet wordt geplaatst. 

Aanmelden voor de wachtlijst kan via: info@woonzorgzieuwent.nl. Je kunt jezelf als geïnteresseerde aanmelden. Iemand anders kan dat ook voor je doen. Denk aan: de huisarts, de thuiszorginstelling, het sociaal team Oost Gelre, een netwerk, zoals Netwerk Dementie Oost-Gelderland, een eerstelijnspraktijk, ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis en kleinschalige woonzorglocaties in de regio. 

Naar wat voor medewerkers ben je op zoek? 

Woonzorg Zieuwent is op zoek naar zorgmedewerkers uit de regio die willen werken binnen een kleinschalige woonzorgvoorziening. Het woonzorgcentrum biedt straks een mooie werkplek voor integere medewerkers die een persoonlijke band willen opbouwen met de bewoners én die het leuk vinden veel verschillende werkzaamheden te doen passend bij de behoeften en wensen. 

Woonzorg Zieuwent vindt het belangrijk dat medewerkers trots zijn op wat ze doen en er zelf blij van worden. Voor de een is dat ruimte en voor de ander richting; voor sommigen meebeslissen, voor anderen precies horen wat te doen. Voor sommigen groei en veel nieuwe dingen leren, voor anderen juist een duidelijk plaats en een vast patroon. Neem jij verantwoordelijkheid voor je werk? Ben je professioneel en heb je een open en proactieve houding? Dan pas je straks misschien wel bij ons. 

In de loop van 2021 wordt gestart met het werven van medewerkers. Ben je nu al geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar: info@woonzorgzieuwent.nl. (Nog) niet de juiste papieren? Laat dan ook wat van je horen!

Welke rol krijgen vrijwilligers en mantelzorgers?

Alle basiszorg wordt gerealiseerd met de zorgmedewerkers. Voor extra activiteiten willen we gebruik maken van vrijwilligers en mantelzorgers. Denk aan kook-, wandel- of tuinvrijwilligers, maar ook mensen die als maatje individueel met bewoners wat gaan doen. Vrijwilligers die nu verbonden zijn aan de pastorie nodigen we uit verbonden te blijven.

Belangrijk daarbij is dat vrijwilligers doen wat bij de bewoners én henzelf past. Het vrijwilligersbeleid zal nog worden uitgewerkt. Op basis daarvan gaan we met potentiële vrijwilligers in gesprek. 

Ben je nu al geïnteresseerd? 

Stuur dan een mail naar: info@woonzorgzieuwent.nl

Krijgt Woonzorg Zieuwent ook nog andere functies? 

Woonzorg Zieuwent wil de verbinding met het dorp versterken. Daarom wordt onderzocht welke maatschappelijke functies het woonzorgcentrum kan vervullen binnen de Zieuwentse gemeenschap. Denk aan een inloopochtend voor de (oudere) inwoners, ontmoetingen faciliteren met de kinderen van basisschool St. Jozef, kerkdiensten, tuinconcerten en eventueel mee-eten in het Koetshuis door dorpsbewoners. Om de mogelijkheden te verkennen zullen samenwerkingsverbanden worden verkend en gesprekken worden gevoerd met lokale ondernemers en organisaties. 

Andere vragen?

Neem dan contact op met zorgondernemer Els Grevers via info@woonzorgzieuwent.nl of 06 48 41 69 62. Per mail of telefoon ontvang je dan van ons een reactie. Adresgegevens: Woonzorg Zieuwent, Harreveldseweg 39, 7136 LW Zieuwent.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Steun je ons?

Je betaald slechts € 5,- per jaar!

Om onze ambities en doelstellingen te halen zijn we mede afhankelijk van particuliere donaties. Wil je ons steunen voor slechts € 5,- per jaar? Vul dan ons machtigingsformulier in via de onderstaande knop en stuur ‘m op.

Schrijf een bericht