Woningsplitsing binnen de kern mogelijk

Vanaf 1april is het ook mogelijk om woningen binnen de bebouwde kom te splitsen. Woningsplitsing biedt kansen voor starters en senioren.

Binnen alle kernen van onze gemeente is er behoefte aan meer woonruimte. Er is vooral veelvraag naar (betaalbare) woningen voor starters en senioren.

Regelmatig krijgt de gemeente het verzoek om een woning te mogen splitsen. Voor het buitengebied kennen we hiervoor al regels. Vanaf 1april is het ook mogelijk om woningen binnen de bebouwde kom te splitsen. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig.

Woningsplitsing biedt kansen voor starters en senioren. Door een woning te splitsen ontstaat er een nieuwe kleinere woning.

Door de betaalbaarheid is deze geschikt voor starters. Daarnaast biedt splitsing ook mogelijkheden voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. Het stimuleert de doorstroom. Ook biedt het kansen voor ouderen en hun volwassen (klein)kinderen die zorgtaken voor elkaar vervullen.

Welke woningen komen voor splitsing in aanmerking? Hieraan stelt de gemeente een aantal voorwaarden. Eén daarvan is dat het om een woning met woonbestemming gaat, dus niet een bedrijfs- of recreatiewoning. Ook dient de woning minimaal 10 jaar oud te zijn en moet er voldoende ruimte zijn om te kunnen splitsen. Zodat er na de splitsing voldoende gebruiksoppervlakte overblijft. Deze en de andere voorwaarden leest u op de website van de gemeente http://www.oostgelre.nl

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Steun je ons?

Je betaald slechts € 5,- per jaar!

Om onze ambities en doelstellingen te halen zijn we mede afhankelijk van particuliere donaties. Wil je ons steunen voor slechts € 5,- per jaar? Vul dan ons machtigingsformulier in via de onderstaande knop en stuur ‘m op.

Schrijf een bericht