Zieuwents Belang

Notulen Jaarvergadering 2022

Notulen extra jaarvergadering Zieuwents belang

Jaarvergadering Zieuwents Belang 18 mei 2022

Opening:

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

De vergadering is beknopt aangezien er vorig jaar november nog een (toen uitgestelde) jaarvergadering is geweest. NU pakken wij de draad weer op gezamenlijk met de feestcommissie. Volgend jaar hopelijk weer de normale cyclus.

Er zijn ongeveer 100 aanwezigen in de zaal.

Notulen vorige vergadering:

De notulen van vorig jaar november zijn verspreid in de zaal en staan op de Site. Bij vragen horen wij graag.

Financieel verslag:

De Kascontrole 2021 is gedaan door Ben Hummelink en Ruud Krabbenborg.

Zij vonden alles er prima uitzien en keurden de verslagen goed.

Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Henri Krabbenborg en Ben Hummelink.

Bestuursverkiezing:

Geen wijzigingen in bestuur.

1 positie vrij, geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Zieuwents belang.

Wonen, Plan Werenfried en Zonnepark

Korte toelichting plan wonen.

Bestemmingsplanprocedure loopt.

Totaal 21-22 woningen

Wonen Jongeren

Om Jongeren zoveel mogelijk te informeren en te bevorderen dat zij in Zieuwent kunnen blijven wonen is er een informatie avond gehouden over zowel huur als koop. Hypotheek advies en huur informatie is gegeven.

Circa 30 aanwezigen op de avond. Plan om 2 a 3 jaarlijks te herhalen.

Landschap & Recreatie:

Bosplantsoen

In 2021 is er de mogelijkheid voor bewoners geweest om bosplantsoen te bestellen. 13 adressen hebben meegedaan.

IN 2022 is er wederom de mogelijkheid geweest bosplantsoen te bestellen. 15 adressen deden mee.

Koepel en gracht:

Het beheer van Koepel en Gracht zijn in handen van Zieuwent. Met als uitgangspunt een nul situatie bepaald samen met de gemeente.

Hieruit is gebleken dat de Koepel in zeer slechte staat is. Grote renovatie benodigd. Planvorming hieromtrent is gaande. Asbest is er af. Verder zal het veelal nieuw opgebouwd moeten gaan worden.

Jaarlijks ontvangen wij subsidie van de gemeente om het park, de gracht en de koepel in een goede conditie te houden.

Verplaatsbare plantenbakken:

OP het kerkplein zullen in verband met het afrijden van het plein via de ‘hoge drempels’, door mensen die de situatie ter plaatse niet kennen, verplaatsbare plantenbakken geplaatst gaan worden. Dit in samenspraak met de gemeente.

Project Zieuwent in beweging.

Menno van Bureau treem deelt mede dat er op dit moment aan een visie document

wordt gewerkt. In samenwerking met Gemeente en Zieuwents belang.

Dit n.a.v. de respons uit de Gemeentepeiler, gesprekken met diverse verenigingen/

betrokkenen, enquêtes en de avond bij het Parochiehuis 7 april JL.


*vanuit deze eerste conclusies gaan wij het volgende doen;

*vereniging avond. initiatief ZB. met hierin onderwerpen; huisvesting, samenwerking, vrijwilligers (wordt verder ingevuld)

*Vervolg afspraak met belanghebbenden om concretere invulling voor Waarreise gebied vanuit de vraagstukken die er liggen omtrent, speeltuin, schoolplein, buitensport en onderkomen st.Kerkepaden.

Noordtak

Renske Faber is als vertegenwoordiger van de kleine kernen van Oost-Gelre aangesloten bij Noordtak Nee. Een platform waarin 50 organisaties en gemeenten zich hebben gebundeld om 1 stem te vormen tegen de Noordtak door de Achterhoek en Twente.

Vraag; Bennie Krabbenborg. Zijn er voordelen? Bijvoorbeeld personen vervoer?

Antw; Nee Noordtak wordt een goederen trein. Container vervoer met gas/ Kolen/ goederen. Voor de bereikbaarheid van de achterhoek zal dit geen toegevoegde warde hebben.

Drank drugs

O.l.v. Mazzel en  stichting jeugdwerk is er een succesvolle avond georganiseerd samen met Peertof. Preventief informerend over drank en drugsgebruik. Avond specifiek voor jongeren van 12 tot 14 jaar en hun ouders/verzorgers. Op deze avond is ook speciaal aandacht geschonken aan de keten.

Woord aan wijkagent Lincy Reukers. Zij is iedere week bij de spar te vinden.

Samen met stagiair Kay is Lincy druk bezig geweest om mensen te informeren over ondermijning.

Hier is een folder voor ontwikkeld. Daarin staan veel tips en tools in over ondermijning.

Circa 3 jaar geleden is er een groot drugslab opgerold. Gaf lokaal veel angst maar heeft ook ogen geopend voor velen. Er is in het buitengebied veel mogelijk voor dergelijke praktijken.

Lincy geeft aan wat zoal voorbeelden zijn van foute zaken die ze tegenkomt in de regio:

Gebruik van leegstaande gebouwen, afval dumping in bossen en voetbalclubs waar drugsgeld wordt wit gewassen.

De Geur-ton is geïntroduceerd zodat mensen kennis kunnen nemen van de geuren die verdacht zijn.

3 verschillende geuren gaan rond. (XTC geur), wasmiddel geuren (Filter geur voor drugs productie ) aceton geur (geur van het wassen van cocaïne). Wanneer men deze geuren ruikt; is dit niet Oké.

Dringend advies; Meld misdaad anoniem benaderen.

Er wordt massaal drugs gebruikt. Politie probeert daar op te acteren

Er worden op alle zaken actie gezet. Renske benadrukt nog een keer dat er altijd gebeld moet worden bij verdachte voertuigen/ personen.

Lincy legt verder uit; Er klopt iets niet? Bel dan 112. Ervaring is dat wanneer je het 0900 nummer belt het te laat is en de pak kans dus kleiner.

De Politie is afhankelijk van ogen en oren van de mensen uit de wijk, Het motto luidt dan ook ‘Liever een keer te vaak bellen dan niet bellen’.

Vraag vanuit de zaal; Hoeveel wordt er gebruikt in oost Gelre?

Antw; De grootte van het probleem is moeilijk in te schatten. Jongeren houden de mond. Men vertelt niet wie er gebruikt en waar die het vandaan haalt. Men wil niet klikken en er is angst.

Lincy heeft een oud gebruiker uit Zieuwent gevraagd of hij de jeugd wil informeren, in de hoop dat ze van leeftijdsgenoten wat willen leren.

Een ander probleem is dat waar de ene dealer gepakt wordt er een volgende op staat. De straffen zijn laag en de pak kans is vrij klein.

Vraag; Wat is het grootste probleem Drank of drugs

Antw;. Drank is zeker ook een heel groot probleem, maar de kosten van drank zijn hoog.

Voor slechts 5 euro heb je een pilletje, daardoor is dit een snel groeiend probleem.

.Rondvraag

Ruud Krabbenborg; houd druk op fase 2 inzake woningbouw. Ga er z.s.m. mee aan de slag. De behoefte is er.

Allen bedankt voor uw komst.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Steun je ons?

Je betaald slechts € 5,- per jaar!

Om onze ambities en doelstellingen te halen zijn we mede afhankelijk van particuliere donaties. Wil je ons steunen voor slechts € 5,- per jaar? Vul dan ons machtigingsformulier in via de onderstaande knop en stuur ‘m op.

Schrijf een bericht